Joustra Advies

Adviesbureau op het gebied van Verkeer & Vervoer

Verkeersmanagement


Joustra Advies kan voor u projecten uitvoeren op alle drie de niveaus van verkeersmanagement

  •    

Bij Strategisch Verkeersmanagement kunt u denken aan het opstellen van sturingsvisies voor een netwerk en/of gebied of aan het ontwerpen van een tactisch kader voor de inzet van verkeersmanagement binnen vooraf te bedenken omstandigheden.


Tactisch Verkeersmanagement is de eerste vertaalslag van het strategische niveau naar de uitvoering op straat. Op dit niveau kunt u denken aan projecten als het opstellen van een verkeersmanagementplan voor een specifiek object (bijvoorbeeld een tunnel) of het ontwerpen van regelscenario's voor de inzet van verkeersmanagement op een specifieke locatie en/of in een specifieke tijdsperiode.


Operationeel Verkeersmanagement is de daadwerkelijke inzet van verkeersmanagement(middelen) op de weg. Ook op dit niveau kan Joustra Advies projecten uitvoeren, zoals kort cyclisch en/of lange termijn evaluatie van ingezet verkeersmanagement (zoals regelscenario's of verkeersmanagementplannen) of het optreden als operationeel verkeerskundige in een verkeerscentrale.