Joustra Advies

Adviesbureau op het gebied van Verkeer & Vervoer

Verkeersonderzoek


Voor Verkeersonderzoek is Joustra Advies actief op twee terreinen.


Voor het verkrijgen van de benodigde inzichten in verkeerssituaties is Monitoring nodig. Joustra Advies kan hier projecten voor u uitvoeren op het gebied van verkeerstellingen, reistijdenonderzoek, parkeerdrukmetingen, ongevalsonderzoek, (voetganger)oversteekbaarheid, OV bezetting, fietstellingen of snelheidsmetingen.


Om een beeld te vormen eventuele resultaten en/of effecten van getroffen beleid op uitgevoerde maatregelen is naast monitoring ook Evaluatie gewenst. Hierbij kan Joustra Advies voor u projecten uitvoeren als trendanalyses van netwerkprestaties, knelpuntenanalyse, projectevaluaties of programmaevaluaties.